Zgłoszenie rejestracji

Jeśli chcesz zostać naszym klientem, wypełnij formularz i wyślij go do nas. Nasi pracownicy zweryfikują wprowadzone przez Ciebie dane i skontaktują się, aby dokończyć proces.

Zgłoszenie rejestracji

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spokey Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Roździeńskiego 188/C, 40-203 w Katowicach (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy poczty elektronicznej: ado@spokey.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe, poprzez przesłanie oferty,
  • zawarcia i wykonania umowy
  • prowadzenia marketingu usług własnych,
  • prowadzenia rachunkowości Administratora,
  • dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • dodatkowo wyrażona zgoda w celu prowadzenia marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości Administratora, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:
   • zawarciu i wykonaniu umowy,
   • odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
   • dochodzeniu i obronie roszczeń.
 4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. webmasterzy, firmy kurierskie, ubezpieczeniowe, agencje marketingowe działające w imieniu Organizatora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 5. Państwa dane będą przechowywane:
  • do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku przyjęcia oferty i zawarcia umowy do momentu realizacji umowy.
  • przez 24 miesiące od momentu zakończenia współpracy, w związku z nieprzyjęciem oferty,
  • do momentu wycofania zgody w celach marketingowych, ale nie dłużej niż 24 miesiące
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych w celu uzyskania oferty i zawarcia umowy jest warunkiem zawarcia umowy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania oferty i zawarcia oraz wykonania umowy.
  Podanie danych w celach jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania informacji marketingowych.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
×

Czy na pewno chcesz to zrobić?

Tak Nie

Czy na pewno chcesz to usunąć?

Usuń Nie